tác hại khi ngồi kiểu chữ w

Không nên cho trẻ ngồi kiểu chữ W

Không nên cho trẻ ngồi kiểu chữ W

Lúc đầu, con bạn có thể khó chịu khi bạn yêu cầu trẻ ngồi ở vị trí không quen thuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn luôn cần nhắc nhở khi bạn nhìn thấy con bạn ngồi theo kiểu