nhiệt kế siêu nhỏ

Nhiệt kế Chicco chính hãng

Nhiệt kế Chicco chính hãng

Nhiệt kế siêu nhỏ Chicco Lứa tuổi: 0 – 12 tháng tuổi / 1 – 3 tuổi / 3 tuổi trở lên + Máy hiện số chính xác. Có tín hiệu âm thanh khi đo xong. + Ghi nhớ về